10 FLER SAKER NI INTE VISSTE OM MIG

Hej mina älsklingar,

Sist jag skrev en 10 saker ni inte visste om mig lista så blev det så himla uppskattat och populärt så here we go again!

1. Min nyfunna kärlek är tofu. Åh marinerad tofu, friterad tofu, tofu i mina grytor, tofu i mina sallader. Ja, i allt! Mmm.. tofu <3

2. Folk blir ofta chockade när jag säger att jag inte har gjort något med mitt hår. Får till och med övertyga mina frisörer, att nej jag har inte färgat mitt hår. Det är min naturliga hårfärg och jag hade till och med kritvitt alltså verkligen kritvitt hår som barn. Nu är det mer kallt gråljust när det växer ut.


3. Har varit vegan i nästan 1 år nu och kommer aldrig gå tillbaka till att konsumera djur. Om någon frågar hur det är att vara vegan så verkligen preachar jag över hur fantastiskt bra jag mår sedan jag uteslöt alla animaliska produkter ur min kost. 

4. Jag föredrar att hellre stiga upp 5 på morgonen för att hinna träna innan jobbet än att försöka hinna med efter jobb. Jag gillar att få en grym start på dagen och märker att jag annars hittar på ursäkter till varför jag absolut bör gå hem efter jobbet istället för att dra till gymmet.

5. Jag dricker inte läsk. Förutom på bakfyllan. Ogillar det söta något så innerligt, brrr.

6. Jag är typ vääärldens bästa på att memorera saker. När jag var liten i skolan kunde jag memorera hela texter och citat, ord för ord. Som jag sedan skrev ner ordagrant på proven vi fick. Om jag verkligen lärde mig det jag läste? Nja, det är ju en annan fråga. Men om någon frågade mig vad som hände i Sverige år 1989, jaa då fick ni ett ordagrant svar direkt från skolans historieböcker.

7. Jag är uppvuxen på landet. Upp till att jag var 5 år så bodde vi ute på landet med katter, hundar, hönor, får, kossor ja alla dom där djuren och jag älskade det. En riktig lantistjej. Sedan flyttade vi in stan och nu är jag en storstadstjej. Drömmer mig dock fortfarande tillbaks till landet och jag hade utan att tveka kunnat flytta ut till en stuga mitt i ingenstans bredvid en sjö och bara vara (i mitt huvud är det strålande sol, varmt och absolut ingen vind). Hur härligt?

8. Jag pratar bara engelska hemma med min pojkvän.

9. Jag är en sucker för realityserier. Tycker det verkliga livet är så fascinerande. Får inte nog vet ni!

10. Jag lärde mig aldrig dyka. Tro mig, vi gjorde en hel del tappra försök och både kompisar och främlingar ute på badstället när jag var liten gjorde allt för att försöka lära mig. Jag minns att det såg så himla lätt ut. Men efter att ha fått otaliga gånger med kallsupar (typ svalt halva sjön genom mina år) så la jag den drömmen på hyllan. Någon gång i framtiden kanske? Äsch, jag är ganska så grym på bomben i alla fall!


- - - - - -

Hey babies!

Last time I wrote a 10 things you did not know about me list it was really appreciated and popular so here we go again!

1. My newly found love is tofu. Oh marinated tofu, fried tofu, tofu in my stews, tofu in my salads. Yes, in everything! Mmm.. tofu <3

2. People often get shocked when I say I have not done anything with my hair. I have to even convince my hairdressers that no I have not dyed my hair. It's my natural hair color and I even used to have crystal white, yep pure white hair as a child. Now it's more cold gray blondish when it grows out.

3. I have been vegan for almost 1 year now and will never go back to consuming animals ever agin. If anyone asks me what its like being vegan, I start to preach about how amazingly good I feel since I excluded all animal products from my diet.

4. I rather prefer to get up 5 in the morning to work out before work than to hit the gym after work in the afternoon. I like to get a great start to the day and notice that I will find excuses for why I should definitely go home after work instead of going to the gym when I haven't gone in the morning.

5. I do not drink soda. Except for Coca Cola on my hangover days. I just dislike that sweet taste so heartily, brrr.

6. I'm kind of the world's best at memorizing things. When I was a child in school I was able to memorize entire texts and quotes from the school books, word by word. On school test I was then able to write down entire texts exactly the way it was written in the books. If I really learned what I read? Well, that's another question. But if someone asked me what happened in Sweden in 1989, well yes then you would hear me give you an answer right from the school's history books.

7. I grew up on the country side. Until I was 5 years old, we lived on the countryside with cats, dogs, hens, sheep, cows yes all those animals and I loved it. A real country girl. Then we moved into town and now I'm a big city girl. Still, I dream of being back to the country side and I would not hesitate for one second to move in to a cabin in the middle of nowhere next to a lake and just be in the sun (in my head there wouldn't be anything but a radiant sun, warmth and absolutely no wind). How lovely?

8. I only speak English at home with my boyfriend.

9. I am a sucker for reality series. I'm just so fascinated by the real world and how people live. Just can not get enough!

10. I never learned how to dive. Believe me, we did a lot of brave attempts and both friends and strangers out at the beach when I was little did everything to try and teach me. I remember that it just looked so easy. But after having received countless times with cold sugars (kind of drank half the lake through my years) I put that dream on the shelf. Someday maybe in the future though? Oh well, I'm pretty good at the water bomb anyways!

#nouwoutfit

Gillar