10 THINGS YOU DIDNT KNOW BEFORE YOU STARTED TRAVELING

När jag var 8 år gammal så började jag drömma om att resa världen runt. Mina största inspirationskällor var Pippi Långstrump och Pochahontas. Jag drömde om galna äventyr mitt ute i djungeln och hur jag skulle skvalpa runt på vågorna på en piratbåt mitt ute på medelhavet. Jag och min bästis Zoey tummade på att när vi blev vuxna så skulle vi minsann se hela världen tillsammans, bekymmerslösa och fria. Direkt efter studenten, 18 år gammal slog jag huvudet i spiken och spontanflyttade till Danmark. Där började mina reseäventyr och sedan dess har jag hunnit besöka 26 olika länder, bott & arbetat i Australien, Danmark och Nya Zeeland, rest runt i Asien under ett halvår och försöker nu ägna den mesta tiden till att antingen planera nästa resa eller vara ute på resande fot.

Man tror att man är förberedd på en resa, man har införskaffat myggmedel, krämer, första hjälpen kit, köpt 5 nya bikinis, vaccinerat sig, packat ner kameran och googlat om alla ställen man vill se. Men den här listan tar upp helt andra saker, som ingen berättar för dig innan du tar första klivet ut i världen. Saker som du inte riktigt kan förbereda dig på, för känslorna tar dig med storm. Och om vad som händer sedan. När resan är slut. Nedan är mina 10 saker som du inte visste innan du började resa:

When I was 8 years old I started to dream about traveling the world. My biggest inspirations in life were Pippi Longstocking and Pochahontas. I dreamt about crazy adventures in the middle of the jungle and how I would be out on the crazy waves on a pirate boat on the Mediterranean sea. Me and my bestie Zoey "thumbed" and made a promise that when we become adults we would see the world together, carefree and free. Straight after graduating, 18 years old I finally hit the head of the nail and spontaneously moved to Denmark. There my travel adventures begun and since then I have visited over 26 countries, lived and worked in Australia, Denmark and New Zealand, traveled Asia for 6 months and I'm now trying to spend all of my time either planning my next trip or I'm out and about traveling.

You think that you are prepared for everything that comes with traveling, you got the mosquito sticks, creams, first aid kit, bought 5 new bikinis, gotten all of your vaccinations, packed your camera gear and googled all of the places you must see. But this list brings out different things, things that no one tells you about before you take your first steps out in the world. Things you cannot really be prepared for because the feelings will hit you like a storm. And about what happens afterwards. When the travels are over. Below are my 10 things that you did not know before traveling:

1. VÄRLDEN ÄR GANSKA LITEN

När du börjar resa runt inser du rätt snart att världen är ganska liten ändå. Och när jag menar liten så menar jag att underliga saker fortsätter att hända som får dig att inse hur galet konstig och liten denna jord är. Ena dagen åker ni förbi en liten by, bilen går sönder och ni blir tvungna att ta in på närmsta motell. Och på just detta lilla motellet mitt i ingenstans, omringad av ingenting annat än öppna landskap och berg, stöter du på en gammal klasskompis. Eller när du en annan dag har tagit ett sista minuten flyg till en liten fransk ö utanför Australien och stöter på en gammal vän! Eller den gången du träffar på någon hemifrån på ett litet cafe i Asien någonstans. Världen är bra liten och underliga roliga saker händer alltid när man reser.

1. THE WORLD IS A PRETTY SMALL PLACE

When you start to travel around you realise quite quickly how the world is a really small place after all. And when I mean small I mean that those random things will keep happening that makes you think that the world is a small crazy place. One day you might drive by a tiny little village, your car might break down and you have to check in to spend the night at the closest motel. And on this particular motel, in this particular tiny village surrounded by nothing more than open landscapes and mountains, you bump into an old friend that you got to know several years ago on the other side of the world. Or when you one day just caught a last minute flight to a French island outside Australia and bump into an old mate! Or you meet someone you know from back home working in a cafe in Asia somewhere random. The world is really a small place and funny random things will happen whilst traveling.

2. LIVET BLIR ALDRIG DETSAMMA IGEN

Har du en gång börjat resa under en längre period inser du hur fri, hur glad och hur härlig du känner dig och livet som du en gång kallade ditt liv blir aldrig detsamma igen. Och du kommer göra allt för att få uppleva den där känslan igen.

2. LIFE WILL NEVER BE THE SAME AGAIN.

If you once started traveling for a very long time you realize how free, how happy and how amazing you feel and the life you once used to call life will never be the same again. And you will start to do anything to experience that travel life again.

3. DU FÅNGAR THE ”TRAVEL BUG” OCH KAN INTE FÅ NOG

Och har du en gång börjat resa så är sannolikheten stor att du har fångat "the travel bug" vilket innebär att redan innan din senaste resa är slut så har du redan börjat planera, kollat flyg och definitivt skrivit in nästa resa i din kalender. Och jag erkänner, jag har också the travel bug. Men det var nog ingen nyhet.

3. YOU CATCH THE TRAVEL BUG AND SIMPLY CANT GET ENOUGH

If you once have started traveling chances are you now have caught the travel bug which means that even before you finished one trip you have already looked into planning your next one, checked some flights and booked it in your calendar. And I do admit, I have the travel bug too. But I guess that wasn’t too much of a surprise.

4. DU UPPSKATTAR OLIKA KULTURER

Du lär dig att i Indien beter man sig inte alls på samma sätt som i exempelvis Kambodja. Olika seder, vanor, mat, kulturer, språk och till och med trafik (Thailand har sina tuk tuks, Indien har sina elefanter & Kambodja sina motorcyklar) , vilket gör att resa är ett fantastiskt sätt, det bästa sättet att lära sig om olika kulturer och du älskar det!

4. YOU APPRECIATE DIFFERENT CULTURES

You will learn that in India you don't act the same way as in for example Cambodia. Different habits, cultures, behaviour, food, language and even the traffic is different (Thailand have their tic tucs, India have their elephants & Cambodia have their motor bikes), which makes traveling a fantastic way, the best way to learn about different cultures and you just love it!

5. DET DÄR OM ATT DU HITTAR DIG SJÄLV ÄR EN KLYSCHA JUST FÖR ATT DET FAKTISKT ÄR SANT

Livet på resande fot är inte alltid en dans på rosor. Det kan vara svettigt, tufft, du kommer att gång på gång bli testad, knö i små svettiga bussar utan air condition, du kanske blir lurad etc. Men det är allt detta PLUS de bra sakerna som får dig att växa, som får dig att expandera din horisont, bli starkare, få bättre självförtroende för var gång du tar dig över ett hinder och blir en mer öppen människa helt enkelt. För att du är tvungen till det när du reser. För att överleva. Och det är just detta som får dig att hitta dig själv, att lära känna dig själv, både dina svagheter och styrkor. Vem du verkligen är som människa och det är verkligen en helt fantastisk känsla.

5. THAT CLICHE ABOUT FINDING YOURSELF IS A CLICHE JUST BECAUSE IT IS TRUE

Life traveling isn't always amazing and all happy happy. It can be sweaty, tough, you will be tested time after time, you might squeeze into tiny sweaty buses with no air con, you might get tricked etc. But these are the things PLUS the good things that will make you grow, that will make you widen your horizon, become stronger, tougher, get a better confidence for each obstacles that you get through and simply become a more open person. Because you are being forced to. To survive. And it is exactly these things that make you find yourself, to get to know yourself, both your weaknesses and strengths. Who you really are as a person and that is an amazing feeling.

6. DU INSER HUR BEKVÄMT OCH TRÅKIGT DITT LIV VAR INNAN

Rutiner, äta, sova jobba..snaark. Kan jag få fortsätta läsa min bok på stranden i Mexiko snart? Ett liv där din vardag ser exakt likadan ut, dag efter dag, år efter år är inget för dig. Att ena veckan vara på en strand i Mexiko och nästa helg är du och surfar i Costa Rica, det låter mer som ett liv helt i din smak!

6. YOU REALISE HOW COMFORTABLE AND BORING YOUR LIFE WAS BEFORE

Routines, eat, sleep, work.. snooore. Can I just keep reading my book in Mexico soon? A life where your every day looks exactly the same, day after day, year after year, is nothing for you. To one week be on a beach in Mexico and the next weekend you're surfing the waves in Costa Rica, thats more your melody!


7. FÖRDOMAR OM ANDRA LÄNDER STÄMMER INTE

Du inser att det mesta negativa folk har sagt om andra länder (som dom oftast själv inte ens har besökt) är fel. Kunde inte vart mer fel. Du inser att länder folk har varnat dig för blir länder som du älskar mest. Länder där folk har sagt till dig att vara försiktig i är de länder med de mest omtänksamma, genuina, snälla och hjälpsamma människorna. Till slut inser du bara en sak: att inte lyssna på andra och skapa dina egna uppfattningar och att alltid anlända till nya länder, smart och med ett öppet sinne.

7. OTHER PEOPLE´S VIEWS AREN´T TRUE

You realise that most negative things people have said about different countries (which they most often haven't even visited themselves) are wrong. So wrong. You realise that the countries that people have been warning about being dangerous are the countries you love the most. The countries where people told you to be really careful are the countries with the most loving, caring, genuin and nicest people ever. Eventually you realise not to listen in to the bullshit. And to always make up your own mind and enter every single country being smart with an open mind.

8. INGENTING HAR FÖRÄNDRATS NÄR DU KOMMER HEM IGEN. UTOM DU. DU HAR ÄNDRAT ALLT UTOM DITT NAMN.

Du har hunnit paddla kajak i tropiska delar av länder, hoppat fallskärm, vuxit som människa, gjort saker du aldrig hade kunnat tro att du skulle klara av och känner dig som en helt ny människa. När du kommer hem vill du inget annat än att dela med dig av allt till alla runtomkring dig. Det är nästan som att du förväntar dig att allt och alla andra ska ha förändrats i samma takt. Nytt jobb? Ny lägenhet? Nya vänner? Men du kommer hem och möts till din stora förvåning av att allt är exakt som du lämnade det. Gatorna är detsamma, bussen går fortfarande exakt samma sträcka och tar fortfarande exakt 23 minuter, människorna har samma jobb och det är en kuslig känsla av att tiden har stått still där hemma. På något vis så känns det som att du inte hör hemma här längre. För att du är så annorlunda och allt annat är inte det. Känner du igen dig?

8. NOTHING HAS CHANGED WHEN YOU GET BACK HOME. EXCEPT FOR YOU. YOU HAVE CHANGED EVERYTHING BUT YOUR NAME.

You have had the time to paddla in a kayak, you've been skydiving, grown as a person, done things you never thought you would ever be able to do and you feel like a completely new human. When you get home you want nothing else but to share it with everyone around you. It is almost as if you are expecting that everything and everyone else would have changed with you as well. New job? New home? New friends? But then you come home you are surprised that everything is exactly the same. The streets are the same, the bus still does the exact same route and still take 23 minutes, the people around are doing the same old jobs and its a spooky feeling that the time has stood still. Somehow you feel like you don't fit in anymore. Because you're so different and everything else is not. You know that feeling?


9. DU HAR MINNEN FRÅN OLIKA DELAR AV VÄRLDEN NÄR DET KOMMER TILL ALLT. JA ALLT.

Förbered dig på att du kommer vara den där irriterande personen som när du kommer hem alltid i konversationer refererar till minnen från olika delar av världen, typ jämt. "Åhh ja det gjorde vi när vi var och backpackande runt i Nya Zeeland!..." eller "Åh haha ja jag åt just en sån där superkonstig frukt i Phi Phi Island en gång och jag höll på att dö! DÖ!" Men du kan ju inte hjälpa det. Större delen av ditt vuxna liv har du ju faktiskt spenderat utomlands.

9. YOU HAVE MEMORIES FROM DIFFERENT PARTS OF THE WORLD WHEN IT COMES TO EVERYTHING. EVERYTHING.

Be prepared to be that annoying person who in every single conversation always refers to different memories from different parts of the world, like all the time. "Ooh yes I did that when we backpacked around New Zealand!.." or "Oh haha yeah I ate one of those super weird fruit in Phi Phi Island once and I almost died! Died!". But you cant help it. You've actually spent the largest part of your adult life overseas.

10. DU LÄR KÄNNA OFANTLIGT MÅNGA OCH UNDERBARA MÄNNISKOR OCH HITTAR VÄNNER FÖR LIVET.

Människor som reser har en inre förståelse för varandra redan från början vilket gör det lätt att öppna upp en konversation och klicka direkt. Ni delar med er av era erfarenheter, ger tips och råd om andra ställen man absolut inte får missa. Ni kanske slår samman och fortsätter resan tillsammans. Eller du kanske hittar ett jobb i något land och blir bästa vän med alla där. Några av dessa kommer bli dina bästa vänner för livet. Och det bästa av allt? Du har nu vänner från hela världen och varje gång ni ses så blir ni tvungna att resa någonstans för att mötas upp!

10. YOU GET TO KNOW LOADS OF AMAZING PEOPLE AND FIND FRIENDS FOR LIFE.

People who travels tends to have a quiet understanding for each other right from the start which makes it easier to open up a conversation and bond immediately. You will share your experiences with each other, give tips and advices about places not to miss out on. You might even continue the travels together. Or you might get a job somewhere and become best friends with the people you work with. Some of these friends will become your best friends for life. And the best thing of it all? You now have friends from all over the world and every time you catch up you will have to go traveling again for a reunion!


IF YOU LIKED THIS POST PLEASE VOTE FOR ME TO BECOME MOMONDOS TRAVEL INFLUENCER BY VOTING FOR ME VIA THIS LINK HERE! (Click!)

Also don't forget to verify your vote via the email from them (might be in your junk mail). THANKS HEAPS LOVES!

Gillar