5 DOCUMENTARIES THAT WILL CHANGE YOUR LIFE

Söndagar innebär för mig att man unnar sig själv genom att ta det extra lugnt och mysa framför Netflix. Jag får alltid en sån myskänsla på Söndagar. Är ni likadana? Och något jag gillar extra mycket är att efter gymmet komma hem, röra ihop någon sjukt nyttig smoothie bowl proppad med granola och nötter och slå på någon dokumentär på Netflix med Tino. Jag har alltid haft en thing för dokumentärer och älskar att lära mig mer. Men jag är också ganska kräsen när det kommer till dokumentärer, jag måste bli hooked från första stund och älskar när man sett klart en dokumentär och är lämnad med en WOW-känsla. Eller en OMFG-hurärdettamöjligtlagligtoketc. Nedan listar jag mina ALL TIME-FAVES när det kommer till dokumentärer och som alla berörde mig på djupet och som jag aldrig kommer att glömma.


1. THE SECRET

Jag har nämnt denna dokumentär i något utav mina allra första blogginlägg och hur jag fortfarande lever, andas: The Secret. Det är ganska svårt att förklara utan att det låter allt för luddigt men kortfattat så handlar den om Attraktionslagen. Det du tänker och tror på blir till verklighet. Detta är science. Detta är sjukt. Dom allra flesta utav er kommer se den och känna "AHAA, det var det som hände den gången!" Eller "Jaaaa jag vet precis vad dom talar om men jag visste inte att det hade ett namn!". Ja ni fattar, eller kanske inte. Se så förstår ni.


2. WHAT THE HEALTH

Jag tror inte det är många som har undgått dokumentären som kom ut för snart 1 år sedan nu och brakade igenom topplistan och spelades i nästan varenda hem. Världen var och är i chock. Denna är så jäkla sjuk och att detta är det som pågår i världen gör en mörkrädd. WTH visar verkligheten bakom kulisserna när det kommer till mat och hälsoindustrin. Den ÄR SÅ BRA. Min haka var nere till golvet när jag hade sett klart denna. Jag ville visa hela världen. Om det är en dokumentär här i världen ni ska se, då är det denna.


3. MINIMALISM

Dokumentären The Minimalists ändrade min syn totalt när det kommer till materiella ting. Fatta mig rätt nu, jag har inte varit någon horder på något sätt (ok mina tusen olika grodor, porslinsdockor, klistermärken, dagböcker som jag samlade på som barn räknas inte) men jag har alltid behållt exempelvis materiella saker och kläder utav sentimentala anledningar. Inte för att det ger mig något eller för att jag behöver dom. Sen jag såg The Minimalists så har jag blivit bra mycket bättre på att göra mig av med saker. Jag låter inte mig bli fäst vid saker utan ser dom för vad dom är och gör mig av med dom när jag inte längre behöver eller använder dom. Detta kanske låter som en självklarhet men faktum är att de flesta människor går och gömmer på källare, garage och garderober som svämmar över av saker som dom "inte kan slänga" eller "inte göra sig av med" på grund av att dom förknippar sakerna med ett minne eller ett förflutet. The Minimalists handlar om två killar som har valt att leva ett minimalistiskt liv. Dom har inte mer än dom behöver. Så himla intressant och förändrar verkligen ens invanda syn med att more is more. Men är det verkligen så?


4. EARTHLINGS

Wow, jag var verkligen inte förberedd på det som vi skulle få se. Riktigt sorglig dokumentär och jag och min kompis Joakim grät oss igenom de 108 långa minuterna. Men en viktig dokumentär. Dom har under flera års tid gömt kameror och filmat verkligheten bakom hur människan utnyttjar djur för nöje, mat, kläder, underhållning och forskning. Såhär skriver Earthlings själva om deras storyline: "Since we all inhabit Earth, all of us are considered earthlings. There is no sexism, no racism, or specieism in the term earthling. It encompasses each and every one os us, warm or cold-blooded, mammal, vertebrae or invertebrate, bird, reptile, amphibian, fish, and human alike..". Man måste bara se denna. För ni som inte har sett har inte en aning. Jag hade ingen aning. Ingen hade någon aning innan och det är därför som dom var tvungna att gömma kameror för att kunna visa omvärlden hur verkligheten egentligen ser ut för dessa stackars, vackra, fina och smarta djur. Vi måste ta hand om varandra <3


5. TONY ROBBINS I AM NOT YOUR GURU

Han reser till 12 länder varje år och träffar över 200 000 människor. Han förändrade livet för människor som Prinsessan Diana, Bill Clinton och Moder Teresa för att nämna några. Du får följa med på hans föreläsningar och bakom kulisserna av allt hans arbete. Man blir så jäkla full av liv och lycka av att se denna. Och man känner sig så empowered, som att man kan göra precis vad som helst. En upplyftande dokumentär. Love it.

Så dags att poppa söndagspopcornen, koka i ordning en kopp te, dra fram alla filtar och bädda ner dig i soffan framför Netflix. Om du gillar detta inlägget släng iväg en like så att jag vet att de uppskattas! Massa kärlek <3


- - - - - -


Sundays to me means taking care of yourself by taking it extra easy and also to chill in front of Netflix. I always get such a cosy feeling on Sundays. Are you the same? And something I like extra extensively is to come home after the gym, make a super healthy smoothie bowl stuffed with granola and nuts and turn on a documentary on Netflix and watch it with Tino. I've always had a thing for documentaries and always love to learn more. But I'm also quite picky when it comes to documentaries, I have to be hooked from the first moment and I love when after I've seen a documentary I´m left with a WOW feeling. Or an OMFG Howcouldthisbehappeningisthisevenlegalwtf. Below I list my ALL TIME FAVES when it comes to documentaries and all of them touched me deeply and I´ll never forget them.


1. THE SECRET

I have mentioned this documentary in some of my very first blog posts and how I still live, breathe: The Secret. It is quite difficult to explain without it sounding too confusing but shortly, it is about the Law of Attraction. What you think and believe in becomes reality. This is science. This is sick. Most of you will see it and feel "AHAA, that's what happened that time!" Or "Yeaaaa, I know exactly what they're talking about, but I did not know it had a name!". Yes, you get it, or maybe not. Watch it and you will.


2. WHAT THE HEALTH

I do not think there are many who have escaped the documentary that came out almost 1 year ago now and broke through the leaderboard and was played in almost every single home. The world was and still is in shock. This is so crazy and to think that this is really going on in the world is making me scared. WTH shows the reality behind the scenes when it comes to the food and health industry. It's so insane and they sure did a good job with this documentary. I couldn't stop watching it and my chin was dropped to the floor during the whole thing. I wanted to show the whole world. If there's a documentary here in the world that you REALLY have to see, then this is the one.


3. MINIMALISM

The documentary The Minimalists completely changed my view when it comes to material things. Understand me right when I say this now, I have not been a horder in any way (ok my thousands of frogs, porcelain dolls, stickers, diaries I gathered as a child does not count) but I've always kept material stuff and clothes for sentimental reasons. Not because it gives me something or because I need them. But just kept them because I had it during a "special time" or whatever. After I saw The Minimalists, I've improved massively when it comes to getting rid of stuff. I do not let myself to be attached to things anymore, but rather see them for what it is and gets rid of the things that doesn't serve any purpose anymore. This may sound like common sense right? But the fact is that most people hide giant piles and boxes in their basements, garages and wardrobes that swim over with things that they can "not throw away" or "can not get rid of" because they associate the things with a certain memory or a past. The Minimalists are about two guys who have chosen to live a minimalistic life. They have no more than what they need. So interesting, and really change one's view when it comes to the normal behaviour of more is more. But, is it really?


4. EARTHLINGS

Wow, I was really not prepared for what we were about to see. A really sad documentary and me and my friend Joakim cried through the entire 108 long minutes. But such an important documentary. For years, they have filmed using hidden cameras to show the reality behind how humans are dependent for animals when it comes to pleasure, food, clothing, entertainment and research. This is what Earthlings writes about their storyline: "Since we all inhabit Earth, all of us are considered earthlings. There is no sexism, no racism, or specieism in the term earthling. It encompasses each and every one of us, warm or cold- blooded, mammalian vertebrae or invertebrate, bird, reptile, amphibian, fish, and human alike. " You just have to see this. For those who have not seen it, you have no idea. I had no idea. No one had an idea before and that's why they had to hide cameras to show the world what the reality really looks like for these poor, beautiful, amazing and smart animals. We need to take care of each other in this world <3


5. TONY ROBBINS I AM NOT YOUR GURU

He travels to 12 countries each year seeing over 200,000 people annually. He changed the lives of people like Princess Diana, Bill Clinton and Mother Teresa to name a few. You will be following his lectures and behind the scenes footage of all of his hard work. This documentary makes you feel so full of life and happiness. And you feel so empowered, like you can do just about anything. An uplifting documentary. Love it.


So time to pop those Sunday popcorn, make yourself a cup of tea, pull out all the blankets you got and make yourself comfortable in the sofa in front of Netflix. If you like this post, throw away a like so I know that you appreciate these kind of posts! Lots of love xx

Gillar