DEATH VALLEY: HOTTEST PLACE ON EARTH

Hat HERE / Choker HERE / Shirt Zara / Shorts Bik Bok / Sandals Scorett / (contains adlinks to get da stuff click)

Varmaste platsen på jorden: Death Valley Desert i Nevada/Kalifornien. Och tro mig: det var varmt. Har aldrig upplevt den typen av hetta innan. Det var liksom en torr hetta som sög ur oss all fukt. Så det positiva var att man inte svettades. Eller svettades gjorde man (för vi drack en hel del vatten) men man kände inte av det alls då solen torkade upp allt. Haha fräscht va. Bättre än deo!

Att åka från spökstaden Beatty till Death Valley var precis som jag hade föreställt mig! Milslånga vägar helt öde utan slut i sikte och bara öken runtom oss. Så coolt!

På tal om Beatty, även känt som The Ghost Town. Vi stannade till där en natt och på kvällen skulle vi gå och käka efter en hel dags bilresa. Vi tog första restaurang/pub där några locals drack öl med stråhattarna på sned. Vi hade kommit till en sån där söt liten öde stad där själva centrum bara är en gata lång innehållandes: ett museum, ett postkontor, vårt motell, en mack, två restauranger och en pub. Puben var sådär klassiskt cowboy-aktig med allt gjort i trä och inrett med hattar och små krusiduller hängandes överallt på väggarna och i taket. Man kunde höra från andra sidan gatan hur dom skålade med sina ölglas och klungade ut i skratt om vartannat. Resten av gatan var alldeles tyst förutom syrsorna som sjöng i mörkret. Vi klev in och på en sekund vände sig alla om och stirrade på oss helt knäpptysta. Jag fick dåliga vibbar men försökte ändå helt nonchalant gå till ett utav borden längst in och sätta mig, men istället höll jag på att ramla av den skrikiga vingliga stolen som man tydligen inte kunde luta sig bakåt mot. Hah, just typiskt! Servitrisen slängde två menyer framför oss och mumlade bara en massa oförståeliga saker och vi hörde hur hon berättade för några hur hon hade skurit sig. Detta sa hon med ett tandlöst leende medans hon spottade saliv på marken och sedan pekade på hennes arm som var halvt inlindat i bandage. Jag kan ju inte påstå att jag kunde känna någon hunger efter att ha sett hennes blodiga sår och hur spottet fräste ur hennes mun så vi bestämde oss för att bara ta en öl var istället för saliv i maten haha.

Mitt under natten vaknar jag och Tino upp av att duschen står och sprutar ut vatten och att badrummet står tänt.

Dagen efter när vi checkat ut hör vi hur kvinnan som jobbar där pratar med en man och säger att ja nu har det hänt igen. Ett utav rummen som aldrig hyrs ut hade stått öppet idag igen när hon kom. Hon sa att det är ingen som använder rummet och det spelar ingen roll hur många gånger hon går dit och stänger igen under dagen. Nästa stund står allt öppet igen och är påslaget.

Jag och Tino kollade på varandra och jag rös. Hade vi vetat det natten innan hade jag aldrig somnat. Yes, spökstäder var inget för oss så vi lämnade stället illa kvickt! Menmen, alla äventyr är bra äventyr visst?! 😉

Warmest Place on Earth: Death Valley Desert in Nevada / California. And believe me, it was hot. I have never experienced that kind of heat before. It was like a dry heat that sucked all the moisture out of us. The positive thing was that you do not sweat. Or sweat you do (because of all the water we drank), but you just don´t notice it as the sun dries it out. Haha fresh huh. Better than deo!

To go from the ghost town of Beatty to Death Valley was just as I had imagined! Miles of roads completely deserted with no end in sight and with only the desert sorrounding us. So cool!

Speaking of Beatty, also known as The Ghost Town. We stayed there for one night and in the evening we went to go and have som dinner after a full day's drive. We took the first restaurant / pub where some locals drank beer with straw hats tilted on their sides. We had come to one of those cute little desert towns where the center is only one street long consisting of: a museum, a post office, our motel, a gas station, two restaurants and a pub. The pub was like that classic cowboy-ish one with everything made of wood and decorated with hats and little frills hanging everywhere on the walls and ceiling. You could hear from the other side of the street how they dran and cheered their beer glasses and bursted into laughter. The rest of the street was completely quiet except for the crickets singing in the dark. We stepped in and in one second they all turned around and stared at us in total silence. I got bad vibes, but I tried to casually go to one out of the tables at the back and sit down, but instead I was about to fall off the screaming rickety chair which you apparently could not lean back against. Hah, so typical! The waitress threw two menus in front of us and mumbled just a bunch of incomprehensible things and then we heard how she told someone how she had cut herself. She said this with a toothless smile while she spat saliva on the ground and then pointed to her arm, which was half wrapped in bandages.

I can not say that I could feel any hunger after seeing her bloody wounds and how spit flew out of her mouth so we decided to just have a beer each instead of saliva in our food haha.

In the middle of the night we woke up with the shower turned on in a full blast and the bathroom light turned on.
The following day when we checked out, we heard how the woman that worked there spoke to a man and said that yes now it had happened again. One of the rooms which they never rented out had been open again today when she arrived. She said that the room was not in use and it does not matter how many times she goes there and lock everything up. Because the next moment everything will be open and switched on again.

Tino and I looked at each other and I shivered. Had we known this the night before, I had never been able to fall asleep. Yes, ghost towns was not for us so we left rather quickly! But well well, all adventures are good adventures right?!
😉

Gillar