DET DÄR MED ATT INTE MÅ SÅ BRA

Hej babes! Det där med att komma i säng i tid gick inte så himla bra igår. Jag fastnade framför Aviciis dokumentär: True Stories. Som för övrigt finns att se på SvtPlay. Jag tycker det hela bara är så himla fruktansvärt, hur en sådan talangfull människa kan gå bort alldeles alldeles för tidigt. Usch. Människor som dör är alltid så himla bisarrt på något sätt. Hur en person kan vara där, skrattandes och levande tills att i nästa stund bara inte finns där längre? Det är då man inser att vi verkligen bara är fysiska skal och att vi måste ta vara på livet vi har, här och nu. Ta vara på er. Gör inget för någon annan som du inte vill, stå upp för dig själv och lyssna på din inre röst. För din egen skull. Ingenting är värt det om det påverkar din hälsa på ett negativt sätt. Lova dig själv att stanna upp då och då. Analysera vart du är i livet och vart du är på väg. Se till så att varenda val du gör tar dig i rätt riktning mot dina egna mål. Dit du själv vill nå, inte för att någon annan tror att det är rätt eller för att det är det som samhället tycker att du borde göra. För du ska leva ditt liv för dig själv och ingen annan. Jag vet själv hur det är att "leva" för någon annan. När jag var yngre så gjorde jag ofta val som hjälpte någon annan eller som var helt och hållet för någon annans skull och lät mig själv hamna i en sämre position. Så länge alla andra var lyckliga och glada så var jag glad. Eller? Det är först nu på senare år som jag har insett hur det inte är värt det och hur extremt viktigt det är att leva ditt liv på dina villkor. Så snälla gör det. Ingen kommer att tacka dig för att du slet ut dig själv för någon annans skull.

Det blev ett ganska seriöst inlägg men jag känner att det är viktigt och att det är mer relevant än någonsin i det "perfekta" samhälle som vi just nu lever i. Det är så viktigt att ta upp detta ämne då det finns så många därute som tror att dom måste vara perfekta hela tiden och att det ses som något dåligt att säga att man är trött eller att man inte pallar mer. Jag vill verkligen att du ska veta att, vare sig du är ung eller gammal hur viktigt det är att du tänker på dig själv ibland också. Ta en dag i taget och sätt inte så jäkla mycket press på dig själv. Jag tror att det även är mer uppenbart än någonsin idag att verkligen ingen är perfekt. Ingen lever ett perfekt liv. Det finns inte en enda kotte där ute som alltid mår bra och är lycklig, 365 dagar om året. Ingen. Alla har sina upp och nedgångar. Alla har dagar där dom inte vill. Alla har dagar där dom inte tror på sig själva. Och det är ok. Kom bara ihåg att det är ok och att du inte är själv med att känna som du känner. Ta hand om varandra <3

- - - - - -

Hi babes! That thing I said about going to bed early yesterday didn´t really work out. I got stuck in front of Aviciis documentary: True Stories which you can find on SvtPlay. I just think the whole thing is devastating, how such a talented person can die way way too early. People dying has always seemed so bisarre to me. How a person can be there one minute, living and laughing and then the next minute they're just gone? That's when you realise that your body really is just a physical shell and that we need to make the most out of the life that we have, here and now. Take care of yourself. Don't do anything for anyone else that you don't want to, stand up for yourself and listen to your inner voice. For your own sake. Nothing will ever be worth it if it affects your health in a negative way. Promise yourself to pause now and then. Just to analyse where you are and where you are going. Make sure that every single choice that you make is helping you to get in the right direction of your own goals. Your own goals, not just because that´s what someone else think is the right thing or because that's what society tells you that you need to do. You are supposed to live your life for yourself, never anybody else. I know because I used to make choices for other people. When I was younger I often used to do things that would benefit someone else or do stuff purely for someone else and that would put myself in a worse position. As long as everyone else was happy and satisfied then I was happy and satisfied, right? The last couple of years I have really started to realise how its not worth it at all and how extremely important it is to live your own life on your terms. So please please do. No one will ever thank you for letting yourself go for someone else.

This became quiet a serious post but I think that it´s necessary and more relevant than ever in the "perfect" society that we are living in. I think it´s important to bring it up because a lot of people think that they need to be perfect all the time and that it is seen as something bad to tell people that you are tired or that you just can't do it. I really want you to know, whether you are young or old how important it is to really listen to yourself sometimes as well. Take one day at a time and don't put so much pressure on yourself all the time. I also believe it is more obvious than ever today that nobody is perfect. Nobody has the perfect life. There's not a single anybody out there who is always happy chappy, feeling superb. 365 days a year. Nobody. Everyone has got their ups and downs. Everybody has days when they don't want to. Days when they don't believe in themselves. And it´s ok. Just know that it is ok and that you are not alone in your feelings. Take care of each other <3

Gillar