A REAL NIGHTMARE STORY

From our first sunny day in Miami. Happily unaware of what was about to come.

Minns ni när jag sa att det inte var någon fara och att personalen på hotellet aldrig skulle lämna oss i sticket? Well, jag fick äta upp dom orden senare.

För det var precis vad som hände när vi på morgonen gick ner till lobbyn för att få mer information angående orkanen Irma. Vi hade fått 2 brev från hotellägaren innanför vår dörr när vi vaknade upp som sa att alla måste lämna hotellet innan klockan 12:00 då hela Miami hade blivit beodrade att evakuera. Paniken. Så ja, när vi väl står där nere i lobbyn rycker killen på axlarna och säger att alla hotell på fastlandet är fullbokade. Han pekade på ett par som satt i soffan bredvid och sa att han redan har försökt fixa något åt dom hela morgonen, men utan någon tur. Det finns inga flyg från Miami eller någonstans närliggande i hela Florida kvar. Okej, vad gör vi, vart tar vi vägen, finns det någonstans säkert där vi kan stanna? Han kollar på oss och rycker lite nonchalant på axlarna och vi får till svar "I don't know you guys. I mean it's up to you, you can do whatever you feel like". Det kom lite som en käftsmäll. Det var i det ögonblicket som jag insåg hur fruktansvärt hjälplösa och utelämnade vi var och att det var upp till oss nu. Fly eller fastna i monsterstormen som är på väg rakt mot oss. Egentligen kände jag bara för att lägga mig ner på golvet som ett barn och skrika och sparka med benen tills han fixade något. Men nej Malin, du är inte 5 år längre det är meningen att du ska bete dig som en vuxen människa och svälja allt. Det slutar med att vi inser att den här snubben inte kommer med något vettigt och i panik skyndar oss upp till rummet, slänger i allt vi kunde hitta i våra resväskor och drar därifrån. Det enda jag kunde tänka på var shit shit shit vi måste få tag i något, vad som helst som tar oss härifrån innan allt är slut/fullbokat. Vi bara måste härifrån innan kaoset bryter ut. Vi checkar ut och de sista orden vi hör från killen är "good luck and stay safe guys" innan vi rullar ut med våra resväskor ut på den tomma spöklika gatan mitt på Miami beach. Solen sken och utåt sett såg det ut som vilken magisk sommardag som helst. Men inom mig växte sig en klump i magen allt större och större. Vi lyckades till slut få tag i en sista hyrbil och lyckliga tog vi oss ut på motorvägen upp mot Orlando bort från Miami.

Lyckan varade inte länge. Vi har aldrig under hela vårat liv fått punktering. Tror ni inte att vi efter en timmas bilkörning, när vi inte ens har hunnit lämna Miami får just det. Punktering. Mitt på motorvägen. Vi hör bara världens tjut från högra delen av bilen och från ingenstans börjar bilen vagga galet fram och tillbaka och vi kör av motorvägen ut på gräset. SHIT. Fanfanfan. Vaaarför? Nejnejnejnej. På motorvägen bredvid swishar bilarna ilsket förbi och vägen fylls upp av fordon som skyndar sig i panik iväg bort från Miami. Och där är vi, fast i 40 graders gassande sol. Vi båda försökte ringa vägassistans utan någon tur då täckningen inte var den bästa. I det ögonblicket hade jag en sådan panik, mest för att jag såg hur alla andra flög förbi oss med sina bilar. Jag var så nära att bryta ihop och kände bara att jahapp nu dör vi i den här stormen. Som tur var så fick vi till slut tag i en som efter 1 och en halv timma kom och hjälpte oss att byta däcket. Men jag lovar dig, den en och en halv timman kan ha varit den längsta och svettigaste i mitt liv. Man hann tänka många tankar under den tiden. Jag ville bara ge den snälla mannen som hjälpte oss världens hårdaste kram och ge honom våran påse med oreos som tack! Men han skyndade sig snabbt vidare då han hade massor att göra.

Japp, mer drama då? Självklart så immade rutorna igen så att vi knappt kunde se något och nästan blev påkörda, en polis åkte upp till oss för att kolla läget och sist men inte minst tog hela bilresan från Miami till Orlando som i vanliga fall skall ta 4 timmar, härliga 12 timmar.

Nu har vi tagit oss upp till Jacksonville, vilket inte är det bästa då det ligger precis vid kusten men allt annat var fullbokat såklart så detta var vår enda chans. Vi fick även precis reda på att vårat flyg som skulle ta oss härifrån till New York är inställt så vi kan inte pusta ut än. Just nu ser det ut som att vi får rida ut stormen på detta hotellet och ska nu bunkra upp med all mat och vatten vi kan finna. Chansen är stor att man är instängd eller utan el och vatten i några dagar så det bästa är att vara förberedda. Den värsta delen av stormen beräknas pågå under hela 12 timmar. Vi har fått tips från människor att toaletten där inga fönster finns är den säkraste platsen. Så när stormen slår till här under Lördag/Söndag så är det där vi kommer befinna oss. Snälla håll tummarna för oss allihopa. Shit vilken marddrömsstart på vår drömsemester. Vi har bara varit borta 3 dagar liksom, och allt detta har hunnit hända. Jag hoppas att alla klarar sig säkert och håller tummarna för alla berörda människor och även de i Kuba, Miami osv. som snart får besök av monsterstormen Irma. Låt detta gå över snabbt ❤

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do you remember when I said that we wouldn´t have to worry and that I´m sure the staff here at the Miamo hotel woudn´t just leave us? Well, I had to eat those words later.

Because that was exactly what happened when we went down to the lobby in the morning to get more information about Hurricane Irma. We had received 2 letters from the hotel owner inside our door when we woke up saying that everyone had to leave the hotel before 12pm as the government forced everyone to evacuate. Panic. So yes, when we got down to the lobby, the guy just shrugged his shoulders and said that all of the hotels in the mainland were fully booked. He pointed at a couple sitting on the couch next to us and said that he has already tried to fix something for them all morning, but without any luck. There are no flights from Miami or anywhere nearby throughout Florida. Okay, well what do we do, where do we go, is there somewhere safe that where we can stay? He gave us an empty look and shrugged the shoulders, and says "I don't know you guys. I mean it's up to you, you can do whatever you feel like". His answer hit us like a punch in the face. It was at that moment that I realized how terribly helpless and alone we were and that it really was up to us now. Fly or stay in the monster storm that is heading straight towards us. Actually, I just felt like laying down on the floor like a child just screaming and kicking with my legs until he sorted something out for us. But no Malin, you're not 5 years old anymore, youre supposed to just suck it up and act like an adult. We end up realizing that this guy just isn´t gonna help us, and in panic we hurry up to the room, throw everything we could find in our suitcases and got out of there. The only thing I could think of was shit shit shit we gotta get something, anything that takes us away from here before everything is gona/fully booked. We only have to get away before the chaos breaks out. We check out and the last words we hear from the guy are "good luck and stay safe guys" before we roll out with our suitcases out on the empty ghost street in Miami Beach. The sun was shining and if you didnt know you would think that it looked like just another magical summer day. But within me a rock in my stomach grew bigger and bigger. We eventually managed to get one last rental car and happy as ever we took out on the highway up to Orlando away from Miami.

Our happiness did not last very long. Never have we ever experienced a flat tyre before. Do not you think that after just one hour's drive, when we have not even left Miami, we got just that. A flat tyre. In the middle of the highway. We could just hear the strangest screaming sound coming from the right side of the car and from nowhere the car starts to rock back and forth like crazy and we had to drive off the highway onto the grass. SHIT. Oh whywhywhy? No no no no. On the highway next to the road, the road filled up quickly with vehicles hurrying away from Miami. And there we were, stuck in 40 degrees beaming sun. We both tried to call road assistance without any luck as the coverage on our cellphones weren't the best. At that moment, I had such a panic, mostly because I saw how everyone else flew past us with their cars that I was so close to breaking down and I honestly just thought that yep this is the moment when we end up dying in a storm. Fortunately, we finally got someone to come and help us changing the tyre after a 1 and a half hour long wait. But I promise you that, that one and a half hour may have been the longest and sweatiest in my life. You have the time to think many thoughts during that time. I just wanted to give that nice man who helped us the world's hardest hug and give him our bag of oreos as a thank you! But he hurried quickly as he had plenty to do this crazy day.

So, any more drama after that? Obviously, the windows on the car went crazy foggy so that we could hardly see anything and almost got hit, a police drove up to us to check in on us and the last but not least the entire car journey from Miami to Orlando, which usually takes 4 hours, took us a lovely 12 hours.

Now we have gone up to Jacksonville, which is not the best as it is located right on the coast but everything else was fully booked so this was our only chance. We also just found out that our flight that would take us from here to New York is now being canceled so we can not breath out just yet. Right now, it seems like we are going to have to ride ou the storm at this hotel and will now stock up on all the food and water that we can find. The chances are big that we might get stuck in here for a few days without any electricity or water so the best thing is to be prepared. The worst part of the storm is estimated to last for a good 12 hours. We have received lots of tips from people that the toilet with no windows is the safest place. So when the storm hits us here during Saturday / Sunday, that is where we will be. Please keep your fingers crossed for all of us. Yeez, what a nightmare start to our dream holiday huh? We have just been away for 3 days, and all of this has happened. I am just praying for everyone affected by Irma so far and keeping my fingers crossed for thoose that are in Cuba, Miami etc. who will soon have to face the monster hurricane Irma. May this pass quickly ❤

#nouwoutfit #nouwinfluencer

Gillar