How to live an extraordinary life

I Samarbete med Carl Edmond
Har ni hört talas om historien med Carl Edmond? Vi alla strävar dagligen efter att leva ett härligt, inspirerande och spännande liv. Den stora frågan är om vi verkligen prioriterar oss själva tillräckligt mycket? Boken om Carl Edmond handlar om personen som inte lät något komma i hans väg. Han tog tillvara på livet och inte en sekund fick gå till spillo. Han är killen vi alla vill ha i vår närhet. Han är cool, inspirerande och lever i stunden. Det kanske är dags för oss alla nu, att börja prioritera våra egna liv.

Carl Edmond

------------------------------------------------------------------------

In collab with Carl Edmond

Have you heard of the story with Carl Edmond? We all strive daily to live a wonderful, inspiring and exciting life. The big question is whether we really prioritize ourselves enough? The book about Carl Edmond is about the person who did not let anything come in his way. He took advantage of life and not a second had to go to waste. He is the guy we all want to be around. He is cool, inspiring and living in the moment. It may be time for all of us now to start giving priority to our own lives.

Carl Edmond


Gillar