Hurricane Irma is coming our way

Matbutikerna är rannsakade på all mat, tillbehör, mediciner och vatten. Butiker stängs igen och vi såg hur människorna spikade igen sina fönster med stora träplankor längs med Miami Beach igår. Köerna är milslånga och nästan all bensin är slut. Folk har verkligen tagit sitt pick och pack och lämnat staden. Man kan inte annat än känna sig lite ensam, vem ska ta oss härifrån?

Vi landade i ett soligt Miami för två dagar sen, mätaren visade 33 grader och en vibrerande stad full av liv. Vi var superexalterade och lyckliga över att äntligen vara här. Vi checkade in till vårat hotell, drack våra välkomstdrinkar, käkade middag på restaurangen längs med gatan och allt var frid och fröjd. Det var väl tills vi fick höra att orkanen faktiskt kommer komma och att den är på väg i direkt riktning mot oss. Vi hade ju hört lite om det redan innan men det var ingen som verkade ta det på allvar, dom sa att den lika gärna kan svänga ut i havet igen och försvinna så det verkade inte vara någon direkt panik. Tills vi då fick reda på att den kommer komma, den kommer vara värre än något annat och att det inte kommer vara vackert.

Vi ringde till flygbolaget för att ta ett flyg från Miami innan orkanen kommer och dom sa att alla, ALLA flyg från Miami och närliggande flygplatser till hela USA och Mexiko är fullbokade. ALLT. Det finns inte en chans att vi kommer kunna ta oss härifrån innan stormen. Killen var superhjälpsam och försökte verkligen med allt. Men det fanns ingenting. Vi kan inte komma iväg från Miami. Det fanns bara en plats ledig här och där till helt olika ställen i USA vilket skulle innebära att vi då måste separera på oss och gå skilda vägar vilket inte är ett alternativ för oss. Så nu är det som det är och vi får helt enkelt göra det bästa av situationen. Vi är cirka dom enda turisterna på vårt hotell och dom andra som är här har redan ett flyg bokat nu på morgonen och kan därmed pusta ut vid poolen. Gatorna ekar tomma utanför, det mesta har stängt ner och det är cirka jag & Tino och några envisa uteliggare som vägrar att lämna staden kvar. Vi hörde något om att det är obligatorisk evakuering som gäller idag. Så vi får väl se vad som händer. Jag hade tänkt förbereda och packa ihop allt och sedan gå ner för att prata med dom i hotellobbyn. Vart ska vi ta vägen liksom? Men det blir nog bra. Dom som arbetar här kommer ju knappast lämna oss i sticket. Lovar att uppdatera er där hemma så fort jag vet något ❤️ xx

--------------------------------------------------------------------------------------------------

The grocery stores have all been emptied of food, accessories, medicines and water. Shops are closing down and we saw how people put big wooden boards up on their windows along Miami Beach. The traffic queues are miles long and almost all petrol are gone. People have really taken their pick and pack and left the city. I can not help but feel a little lonely, like who will take us away from here?

We landed in a sunny Miami two days ago, the meter showed 33 degrees and a vibrant city full of life. We were super excited and happy to finally be here. We checked in to our hotel, drank our welcome drinks, had some dinner at the restaurant along the street and everything was peace and joy. It was until we were told that the hurricane would actually come and it is heading in a direct direction towards us. We had heard a little bit about it before, but nobody seemed to take it seriously, they said that it could possibly make a turn and go back into the ocean and disappear so there did not seem to be any direct panic. Until we found out that it will come, it will be worse than anything else and it won´t be pretty.

We called the airline to book a flight from Miami before the hurricane comes and they said that ALL, ALL of the flights from Miami and nearby airports to the whole of the US and Mexico are fully booked. ALL OF THEM. There is no chance that we will be able to get away before the storm. The guy was super helpful and really tried everything. But there was nothing. We can not get away from Miami. There was only one place available here and there to completely different places in the United States, which would mean that we would then have to go separate ways, which is not an option for us. So now it is what it is and we are just going to have to make the best out of the situation we´re in. We are about the only tourists in our hotel and the others who are here already have a flight booked now in the morning and can breath out at the poolside. Can´t help but being jealous of them. The streets are echoing empty outside, most of the places have shut down and it's just about me & Tino and some stubborn homeless people who are refusing to leave the city left. We heard something about an mandatory evacuation that applies today. So we'll see what will happen today. I am now going to prepare and pack everything and then go downstairs to talk to the staff in the hotel lobby. Like where to go? But I´m sure it will be fine. It´s not like anyone is just going to leave us here. I promise to update you there at home as soon as I know what´s happening ❤️ xx

#nouwinfluencer #nouwoutfit

Gillar