LARGEST LIBRARY SHELVES IN THE WORLD?

HUR sjukt är detta biblioteket? Haha fatta att vara den där irriterande personen som bara "ehhh.. ursäkta mig bibliotekarie men jag skulle vilja ha boken högst upp på rad 3 räknat från vänster, tack!". Sedan ångra sig och vilja ha en annan. Undra hur långa stegarna är, ser framför mig något ur Harry Potter typ.

I alla fall, det var givet att vi skulle besöka Starfield Library här i Sydkorea. Hade sett biblioteket överallt på instagram så självklart ville jag testa att fota där. Att leta upp random och unika fotoställen är lite av en hobby som jag har. Njuter verkligen av det och kan sitta i timmar och planera in photoshoots, så kul! Brukar ni ta reda på ställen innan för att sedan fota där eller tar ni foton mer in the moment? Som sagt, jag älskar att leta upp fotoställen och planera in locations in i minsta lilla detalj. Självklart mixat med "in the moment-bilder" till dom dagliga blogginläggen men ibland är det bara så kul att planera, förbereda och skaffa rekvisita inför en photoshoot. Vad föredrar ni?

- - - - - -

HOW crazy is this library? Haha imagine being that annoying person who's just like "eehh... excuse me librarian but I would like the book on the top shelf third row from the left, please". And then change your mind and wanting another one. I wonder how tall the ladders are, I am seeing something from Harry Potter in front of me.

Anyways, there was no doubt that we had to visit the Starfield Library while here in South Korea. I had seen it all over instagram so of course we had to try and take some cool shots there. To look upp random and unique photo locations is a bit of my hobby. I truly enjoy searching for locations and can do it for hours, so much fun! Do you guys usually look places up before taking pictures or are you more taking photos in the moment? Like I said, I love to look them up before hand and plan it into every single detail. Of course mixed with in the moment shots for my daily blog posts but sometimes it´s just so much fun to plan, prepare and get props before hand. What do you prefer?


Gillar