MICROBLADING BY PHIBROW ARTIST VERA AT THE BEAUTY BOUTIQUE

MINA BRYN FÖRE OCH EFTER! Mina bryn är lite "vågiga" som ni kan se på FÖRE-bilden men det är ju för att mitt brow lift som jag gjorde tidigare var på väg att gå ur då jag hade haft det under väldigt många veckor. Normalt är mina strån sneda åt sidan. Som ni även kan se så hade jag inte många strån i slutet av mina bryn. Är så nöjd med hur brynen blev efter! Vad tycker ni?

MY BROWS BEFORE AND AFTER! My brows before were a bit "wavy" as you can see but that is because my brow lift that I did previously was coming off as I have had it for many weeks. Normally my brow straws are growing side ways. As you also can see I don't have so many straws at the end of my brows. I'm so happy with the end result! What do you think?

BRYN EFTER MICROBLADING! / BROWS AFTER MICROBLADING!

And here is a picture from my brow lift that I did a couple of weeks ago. These are my own brows (only filled in the ends with a pen). Should I go for a bushier look when I refill my brows or keep them thin?

Tänkte att jag skulle dela med mig av när jag för 2 veckor sedan var och gjorde microblading hos bästa The Beauty Boutique. Har velat göra microblading i flera flera år så att det äntligen hände känns faktiskt som ett himla bra beslut! Innan har jag alltid färgat halva mina bryn så att jag kan måla till slutet med penna då jag brukade måla lite lite ovan mina egna strån.

Själva anledningen till varför jag valde att göra microblading är väl 1, ganska uppenbart då jag saknar hälften av mina bryn och så 2, för att spara tid och slippa måla dit dom varje dag. Nu kan jag liksom dra till både gymmet och stranden med alldeles egna bryn hehe! När jag gjorde brow lift för några veckor sedan så kände jag att jag fick bryn för första gången i mitt liv men då det bara är temporärt och bara håller några veckor så kände jag att det var lika bra att slå till på microblading så att dom alltid finns där.

Nu har jag låtit brynen andas och vara de första 14 dagarna, undvikit all typ av kräm på dom, sol (inte så svårt med tanke på att vi har haft totalt 2 timmar sol de senaste 2 veckorna haha), bastu och bad. Jag fick även med vaselin som jag har smörjt dom med varje morgon och kväll. Dom har läkt superfint och inga konstigheter alls!

Vera som är en phibrow artist hos The Beauty Boutique mätte och ritade upp en "ram" på bryn som passar mitt ansikte och ansiktsform allra bäst. Sedan fick jag självklart vara med och påverka både tjocklek och form. När allt kändes bra så påbörjade vi själva microbladingen. Vi valde att göra dom ganska smala i början då jag ska dit på återbesök och fylla på om 2 veckor. Vi var överens om att det bästa är att känna på hur dessa känns och sedan i sådana fall fylla på och göra dom tjockare om 2 veckor om jag skulle vilja.

Nu har jag ju haft dom i 2 veckor och det känns bra men tror att jag ska göra lite lite fler strån som går uppåt då jag gillar mina bryn när dom är lite "buskigare" och vilda så som mitt tidigare brow lift gav mig. Jag kommer nog inte göra dom så mycket tjockare då jag hellre målar till dom lite tjockare ifall jag skulle vilja ha det någon dag. Vad tror ni? Sista bilden ovan är från när mina bryn var lite buskigare efter mitt brow lift.


- - - - - -


I thought that I would share with you guys when I 2 weeks ago went to the best The Beauty Boutique to try out microblading. I have been wanting to do microblading for several years and it feels like such a great decision to have finally done just that! Before I had always dyed half of my brows and left the "ends" which I have been colouring with a brow pen a bit above my own straws.

The main reasons for doing microblading was 1, quite obvious as I am missing half of my brows and 2, to save myself some time and not having to draw them on every single day. Now I can hit both the gym and the beach with my own brows hehe! When I did my brow lift a couple of weeks ago I felt that I had my own full brows for the very first time in my life but since the brow lift was only temporary and only lasted for a couple of weeks I felt like microblading was the perfect decision because that means that I will always have a couple of brows.

The last 14 days I've been letting my new brows breath so I've been avoiding any kind of cream on them, sun (not so hard since we've had about maximum 2 hours of sunlight the last two weeks haha), sauna and bathing. I also got vaseline which I've been putting on my brows every single morning and night.

Vera who is the new Phibrow artist at The Beauty Boutique measured my face and drew on a "phrame" for the perfect brows fitting my face and facial shape. After that I obviously got to be in and change the size and thickness from my own preference. When everything felt good we started the microblading. We chose to do them quite thin for now because I am going back for a revisit in 2 weeks time. We both agreed that it is best if I get to see how I feel about them until then and if I want to we can make them thicker in 2 weeks time.

I have now had them for 2 weeks and it feels good but I think that I want to make some more straws going upwards as I like my brows a bit "bushier" and more wild like the look I got when I did my brow lift. I probably won't make them so much thicker as I think that I rather draw them thicker with a pen if I ever felt like I wanted thicker brows. What do you babes think? I have posted a picture when my brows were more wild after my brow lift above.

in collaboration with The Beauty Boutique

Gillar