MINA MÅL I NOVEMBER

Tb to warmer and sunnier days on Bali. Miss this place so freakin much! LIFE!

Ni verkade tycka om mitt tidigare inlägg där jag skrev om hur det gick för mig i Oktober med mina mål osv. Älskar själv att läsa om sånt så det är så kul att ni gillar det också! Tänkte därför dela med mig av denna månadens mål som jag har haft och har under November. Ni får även jättegärna dela med er av era i kommentarsfältet om ni vill. Så kan vi inspirera varandra till att bli bättre! 😘


LÄSA 1 BOK PER MÅNAD. Varför har jag som mål att läsa 1 bok per månad? Därför att jag hörde en sån intressant fakta för ett tag sedan som verkligen makes so much sense. Nämligen att om du läser 1 bok i månaden inom ett specifikt ämne så kommer du inom 5 år bli expert inom det ämnet. Dom allra flesta människor läser knappt 1 bok per år. Detta tyckte jag var så sjukt och jag har verkligen saknat att läsa (gjorde det sjukt mycket förr). Det är även så himla skönt att läsa och bara koppla bort från allt annat en stund. Kommer dela med mig av de böcker jag läst när jag hunnit läsa ut ett par men läser mest inom självhjälpsböcker (det + självbiografier har alltid varit my thing since forever!).


STRUKTURERA upp mina dagar och veckor genom att planera i god tid för vilka dagar jag ska ha som mina "content creating" dagar, dagar där jag fotar endast samarbeten, egentid-dagar och dagar där jag faktiskt bara ska göra exakt det jag känner för och hänga med vänner + familj.

FORTSÄTTA träna som föregående månad, för det är just träning som ger mig energi, ork och som gör mig till mitt bästa jag.


MEDITERA minst 10 minuter varje dag.


Försöka gå upp tidigt varje morgon så att jag hinner med det jag vill göra innan jag lämnar hemmet. Mitt mål är att gå upp senast 07:00 varje dag. Just nu är det lättare sagt än gjort när vi har rest och flängt runt så mycket och rutiner blir lidande. Men jag jobbar på det och försöker gå upp lite tidigare för varje morgon som går. Jag är ju verkligen en morgonmänniska och fungerar allra bäst på morgonen, tidigt. Har så mycket energi då och får så mycket mera gjort så därför är detta ett av mina November mål.


MINA SOCIALA MEDIER. Sedan jag började strukturera upp mina dagar så är det smycket smidigare att hinna få ut samarbeten i tid. Jag vill lägga mer energi och mer tid än någonsin på att skapa inspirerande material, både här på bloggen och på min instagram. Mina sociala medier är alltid prio ett, det är det jag brinner för och lägger ner mycket av min vakna tid på. Jag vill bli bättre på att dela med mig av mina rutiner, dagliga liv osv på my stories och här. Ska även dela med mig mer av det som ni efterfrågar och vill veta mer om. <3


Som sagt, dela gärna med er av era mål! Kanske gör vi alla helt olika saker som vi inte ens tänkt på att göra eller att ha som mål. Låt oss inspirera varandra!- - - - - -

You all seemed to like my previous post where I shared how my goals for October were going etc. and me myself love reading about that so it makes me happy that you like it too! That’s why I thought I would share my goals this month that I’ve been having and have during November month. And if you like too you are more than welcome to share yours in the comment section below! So we can inspire each other to be better! 😘


READ 1 BOOK A MONTH. Why do I have reading one book per month as a goal? Because I heard such interesting fact some while ago that actually makes so much sense. It goes, if you read 1 book a month within a specific subject within 5 years you will be an expert within that area. Most people don’t even read 1 book a year. Crazy fact, huh? I have missed reading too, I used to do that a lot but somehow stopped for a while. Being back reading now though and it is so relaxing and just nice to put everything else aside. I will share the books that I’ve been reading when I finished reading a few. I mostly read self help books (that and autobiographies has been my thing since like forever!).


STRUCTURE my days and weeks by planning ahead exactly what needs to be done that day and what days are my content creating days, my days where I record and do collaborations, alone time days and days where I do whatever I want and hang with friends and family.


KEEP working out how I have been. Because it is working out that gives me the energy and makes me my best me.


MEDITATE AT LEAST 10 MINUTES EVERY SINGLE DAY.


Try to wake up early every single day so that I have time to do all of the stuff that I need to get done before I leave the home. My goal is to wake up at least 07:00 every single morning. Right now it’s easier said than done when we have been traveling and routines have been a bit off. But I’m working on it and I try to get up a few minutes earlier every single morning until I get there. I have always been a morning person and work the best in the mornings. I have so much more energy and get more stuff done in the mornings which is why this is one of my goals during November.


MY SOCIAL MEDIA. Since I started structure my days I find it much more smooth getting collaborations and other things done in time. I want to put more energy and time than ever on creating inspiring content on all of my social media channels, both here on the blog and on my instagram. My social media is always prio 1, it is what I'm passionate about and put a lot of my awaken time on. I want to become better at sharing my everyday, routines etc. on my stories on instagram too. Also share more off the stuff that you want to know and that are being requested of me. <3


Like I said, please share some of your goals if you like! Maybe we all have completely different things that we focus on or haven't even thought about. Let's share with each other!


Gillar