THE SECRET TO HEALTH

Jag har världens bästa tips. Ett tips som ger dig allt det där du önskar: bra hy, energi, bättre sömn, yngre hud, cellförnyelse och ett väldigt mycket gladare du, utan särskilt mycket ansträngning alls. Jag är så himla glad att jag upptäckte detta och nu känner jag att jag måste dela med mig till er så att ni också kan må mycket bättre. Hemligheten stavas: chlorella.

Det är kort och gott en superalg som växer någonstans i Japan. Japanerna har käkat detta i hur många år som helst och nu äntligen har folket här borta i Europa upptäckt denna ätbara superalg. Chlorella innehåller mest klorofyll av alla växter i hela världen och har en starkt avgiftande verkan. Den är så näringsrik att man skulle kunna leva enbart på att äta chlorella då den innehåller allt man behöver få i sig. Den består av vitaminer, protein (alla 8 essentiella aminosyror), mineraler och viktiga näringsämnen som gör den till en av de mest näringsrika på vår planet. Några utav de positiva effekterna av att äta chlorella är att den: förnyar cellerna, förbättrar matsmältningen, ökar ditt välbefinnande, hjälper kroppen att hela sig själv, förser hjärtvävnader med järn, fördröjer åldrandet, skyddar dig från fria radikaler, förstärker immunförsvaret och avgiftar kroppen.

Jag har intagit chlorella i lite mer än tre månader nu och jag har märkt en markant förbättring i mitt välmående. Jag har mycket mer energi, sover djupare om nätterna och även min hy har blivit mycket finare!

HUR MYCKET SKA JAG TA?

Jag råder dig att börja med en halv tesked som du blandar i lite vatten som du sedan tar som en shot det första du gör på morgonen. Efter några veckor kan du öka till nästan en hel tesked. Men gå inte för snabbt med att öka dosen då du kan få kraftiga avgiftningssymtom som: huvudvärk, yrsel, magont och illamående. Jag kände mig yr dom första dagarna. Men det är för att kroppen avgiftar sig själv och gör sig av med alla slaggprodukter och tungmetaller som vi har samlat på oss genom åren. Så symptomen är i princip detsamma som när folk genomgår en detox. Men ibland måste man ju må sämre för att sedan må bättre, eller hur? Det är så värt det tycker jag! Jag mår och känner mig verkligen bättre än någonsin!

VART HITTAR JAG CHLORELLA?

Chlorella finns att köpa på en rad olika ställen nu som t.ex: Maxi eller Apoteket. Jag köper Renee Voltaires Chlorellapulver för ca 69 kr från Apoteket. Den är även ekologisk! En påse håller i ungefär 2 månader så helt klart prisvärt!

Detta inlägg är inte sponsrat utan jag ville faktiskt bara tipsa om hur du kan förbättra din hälsa på ett väldigt effektivt och samtidigt busenkelt sätt! Jag har alltid varit extremt intresserad av hälsa och speciellt alternativa mediciner då jag tror att många gånger kan vi hjälpa till att läka oss själva genom hjälp av naturen och träning istället för att trycka i oss en massa piller och mediciner med farliga biverkningar. Det är ju värt ett försök i alla fall eller vad säger ni?

----------------------------------------------------------------

I have the best tip of them all. A tip that will give you all that you desire: good complexion, energy, better sleep, more youthful skin, cell renewal, and a lot happier you, without much effort at all. I'm so glad I discovered this and now I feel like I must share this with you so that you can also feel much better. The secret is spelled: chlorella.

It is simply a super algae growing somewhere in Japan. The Japanese have munched this in many millions of years and now finally the people over here in Europe discovered this edible super algae. Chlorella contains the most chlorophyll of any plant in the world and has a strong detoxifying effect. It is so nutritious that we could live solely on eating chlorella as it contains everything you need to get by. It consists of vitamins, protein (all eight essential amino acids), minerals and essential nutrients that makes it as one of the most nutritious foods on our planet. Some of those positive effects of eating chlorella is that it: revitalizes the cells, improves digestion, increases your well-being, helps the body to heal itself, provide cardiac tissues with iron, slows the aging process, protects you from free radicals, strengthens the immune system and detoxify the body.

I have taken chlorella in a little more than three months now and I have noticed a marked improvement in my well being. I have much more energy, sleep more deeply at night and even my skin has become much much better!

How much should I take?

I advise you to start with half a teaspoon that you mix in some water which you then take a shot first thing in the morning. After a few weeks you can increase to almost a full teaspoon. But do not go too fast with increasing dose then you may get severe detoxification symptoms: headache, dizziness, stomach pain and nausea. I felt dizzy the first days. But it is to the body detoxifies itself and gets rid of all the toxins and heavy metals that we have accumulated over the years. So the symptoms are basically the same as when people undergo a detox. But sometimes you have the feel worse then feel better, right? It is so worth it, I think! I feel and I feel really better than ever!

WHERE CAN I FIND CHLORELLA?

Chlorella is available in a variety of places now such as: Maxi or pharmacy. I buy Renee Voltaire Chlorellapulver of approximately SEK 69 from the pharmacy. It is also organic! A bag holds about 2 months so clearly affordable!

This post is not sponsored, but I wanted to actually just tips on how you can improve your health in a very effective while dead easy way! I have always been extremely interested in health and alternative medicines especially when I think many times we can help to heal ourselves through the help of nature and exercise instead of pushing us in a lot of pills and medications with dangerous side effects. It's worth a try anyway, or what do you say?

Gillar