TIPS FÖR FRAMGÅNG & LIVSINSPIRATION

Ni som känner mig vet ju att jag brinner för allt som har med tankens kraft att göra. Jag dyrkar ju Louise Hay och har sett dokumentären The Secret en miljon gånger sedan första gången år 2012. Jag är starkt troende när det kommer till att du bestämmer din egen väg, och dina tankar idag skapar din morgondag, men även att den energi du ger ut till din omgivning faktiskt kommer tillbaka till dig dubbelt. Det är liksom ingen slump att en människa startar upp ett företag och inom loppet av ett år har omsatt multum. Det har allt med ens mindset att göra och att fortsätta kämpa och tro på det man gör. Att skriva ner vad man är tacksam för varje dag skapar en otroligt positiv känsla. Det kanske låter lite flummigt just nu men i alla fall, ni fattar grejen och har säkerligen hört det förr.

I alla fall så har jag aldrig riktigt hittat en podcast för mig. Jag har hoppat lite fram och tillbaka mellan alla olika men inte riktigt fastnat för något som riktigt greppar tag om mig. Så, fann jag Framgångspodden och jisses. Det har allt jag älskar och lite till! Är helt besatt nu och har betat av nästan alla avsnitt på en vecka. Det är då Alexander Pärleros som i varje avsnitt har en intervju/pratar med några av världens mest framgångsrika människor och det tas upp allt ifrån hur/varför just dom har lyckats, deras speciella morgonrutiner, hur någon lyckats bestiga både det ena och andra berget och helt enkelt en drös med fantastiskt inspirerande människor, kvinnor som män. Love it. Älskar att bli inspirerad. Sen att Framgångspodden vunnit årets podcast säger ju allt. Mina favoritavsnitt är avsnitt 115 med Kjell Enhager och avsnitt 54 med Annelie Pompe.

Så det var mitt Måndagstips till er idag mina kära vänner! ❤

----------------------------------------------------------------

You who know me know that I'm passionate about everything that has to do with the power of thoughts. I literally look up to Louise Hay and have seen the The Secret documentary a million times since the first time in 2012. I'm strongly believing that you decide your own way, nothing just happens to you, you created it and your thoughts today are creating your tomorrow, but also the energy you give out to your surroundings actually comes back to you twice. It's sort of no coincidence that a person starts up a company and in the course of a year has been trading multum. It all has to do with the one's mind and to always continue to fight and believe in what you do. Writing down what one's grateful for each day creates an incredibly positive feeling. It may sound a bit fluffy right now but I´m sure you know what I mean.

Anyway, I have never really found a podcast for me. I have been jumping a little back and forth between all the different ones but not really stuck to something that really touches me. So just one day, I found Framgångspodden and yeez. It has everything I love and a little more! I am completely obsessed now and has been working my way through almost every episode now in the course of just one week. In each episode Alexander Pärleros has an interview / talks with some of the world's most successful people, and it's all about how / why they've succeeded, their special morning routines, how one manage to climb one of the worlds dangerous mountain after another and survives and Simply just a bunch of wonderfully inspiring people, women as men. Love it Love to be inspired. That Framgångspodden won this year's podcast says it all. My favorite episodes are episode 115 with Kjell Enhager and episode 54 with Annelie Pompe.

So that was my Monday tip to you today my dear friends!

(Unfortunately my English readers, the podcast only comes in Swedish. But look into the documentary The Secret and read Louise Hays books)

pics above borrowed from pinterest


LINK TO THE PODCAST: HERE

Gillar