TRÄFFADE ETT MEDIUM OCH BLEV SPÅDD!

Har varit med om världens mest fantastiska grej. Som ni vet och som ni har varit såå nyfikna på (vilket jag förstår!!) så var jag och såg ett medium i Torsdags! Och herregud jag vet knappt vart jag ska börja. För det allra första så var Catarina som hon heter alldeles hårresande, galet, läskigt pricksäker på varenda mening som hon sa under tiden jag var där. Nej men det var sjukt. Jag berättade absolut ingenting om mig själv innan och hon hade inga detaljer om mig överhuvudtaget utan hon läste med hjälp av sin kortlek och "andarna" samt min "andeguide" i rummet. Jag hade fått rådet av en vän att skriva ner lite frågor innan som jag kan tänkas vilja ha svar på. Jag skrev ner sisådär en 10 olika frågor såsom om karriär, livet osv innan. Men jag behövde inte ställa en enda för hon rabblade upp exakt allt som jag ville veta och efteråt när jag frågade hur det kom sig så skrattade hon bara och sa att det jag vill veta kommer till henne genom dom i rummet och kortleken.

Hur sjukt? Jag blev helt rörd och jag fick svar på så många frågor och så många tankar som jag har haft det senaste. Några hela livet och it all makes so much sense nu. Jag kan inte rekommendera henne nog! För herregud vilket lugn jag fick över mig och jag känner liksom bara, wow jag vet vart jag är på väg och jag vet vart jag ska. Det är som att den inre stressen som jag kanske har känt innan blev som bortblåst. Det är precis som att allt jag trott eller misstänkt fick jag konfirmerat. Och det känns så bra, så bra.


Jag vet inte hur mycket jag vill berätta från det hon sa, vill nog hålla det mesta för mig själv för vissa saker som hon sa vet knappt min allra bästa vän. Något av det första hon sa var i alla fall att jag är väldigt öppen och har varit sen barn och att jag ofta tar över andras känslor och problem. Typ om jag umgås med någon som är deprimerad/nere så tar jag liksom över dens känslor. Samma med mina nära och käras problem, jag tar ofta på mig ansvar att hjälpa dom eller lösa deras problem. Detta är så galet sant och jag har svårt att släppa det om någon nära mig inte mår bra och jag känner alltid att jag måste fixa eller lösa dens problem annars kan jag inte själv slappna av eller må bra igen.

Jag var även nära på att starta upp en grej sent förra året som bara Tino vet om och hon nämnde precis den här grejen. Alltså får gåshud bara jag tänker på det för när hon sa att jag bör göra det för att det kommer bli bra så ryste hela jag. Jag har även ett stort team med andar runt mig vilket förklarar alla de gånger som jag har rest och varit nära döden men ändå lyckats på något vänster lösa sista bussen, checka ut ur hotellet innan jordbävningen rasade hela staden etc. Ja, jag har varit med om en livsstid av sjuka events och händelser. När jag berättar för folk så kan dom inte förstå hur en enda människa kan ha varit med om allt det på så kort tid. Men det har jag haha!

I ALLA FALL. Vill ni ha kontakt med Catarina så har ni hennes kontaktuppgifter här nedan:

Catarina Degerstam 0768-046512

www.criilona.se (länk till hemsida)

Email: catarina@criilona.se


Flera som sagt till mig att dom aldrig hade vågat gå till ett medium men jag måste bara säga det att du kommer ändå inte få reda på något som du inte vill. Catarina nämner inget om sjukdom eller döden. Hon ber inte om att få den informationen så det är inget ni behöver oroa er för att hon skulle säga. Hon kan inte se sånt för hon frågar inte "andarna" om det. Det är snarare du som får svar på saker du har undrat och vill ha svar på och se det mer som en guide i livet där du får veta om du är på rätt väg vilket enligt mig är underbart skönt! Känner mig så lugn och harmonisk nu! Ni som besöker Catarina, det är så så värt det, lovar <3


- - - - - -


I've just experienced the most amazing thing ever. As you know I went to see a medium last Thursday and you guys have been crazy curious about this (I understand why!!). And oh my god I do not even know where to start. First of all, Catarina which is her name was crazy, scary on point in every single sentence that she said during the time I was there with her. Seriously, it was insane. I didn't tell her anything about myself before and she didn't have any details or information about me. She read using her tarot cards and the information that she received from the "spirits" and my "life guide" which was in the room with us. My friend gave me the advice before I went to write down all of the questions that I wanted answered, like about my career, path, life etc. I wrote down about 10 different questions that I had but I did not even have to ask her one single one because it was like she was answering them in that order that I had written them down in, so scary and crazy! I asked her about it when we were finished and she just laughed and said that the spritis told her what I wanted to know so normally you don't have to ask them. She just knows and the answers will come to her from the cards and the spritis in the room.

How mad?? I got so emotional and I got answers to so many of my questions and so many of my thoughts that I've had lately. Some of them I've carried with me my entire life and it all makes so much sense now. I can not recommend her enough! It has made me completely calm and I feel so at ease now and I just feel wow, I know where I am going and I know now where I want to go. It is as if the inner stress that I felt is now blown away. It is as if the things that I suspected or thought I now got confirmed. And that feels so so good.

I'm not sure how much I want to reveal of the things that she told me, I probably want to keep most things to myself as some things no one knows, not even my best friend. One of the first things that she said though was that I am a very open person and have been since a child and that I often take over friends and families feelings, emotions and problems. Like if I hang out with someone who's depressed/down I will then take over their feelings and make them my own. Same thing if someone has a problem I will take it over trying to solve it. Which is so true because I have a very hard time trying to let something go if someone close to me is having any type of problem. I can't relax or be happy again until it´s solved or gone.

I was also very close to starting up a thing late last year which only Tino knew about and she mentioned this very thing which gave me major goosebumps. She said that if I do this it will be good and that gives me shivers. I also have a big team with spritis around me which explains all of the times that I've been close to death but managed to get the last bus or check out of the hotel before an earthquake swallowed it all etc. Well, I've been through the craziest of experiences and events in my life and whenever I tell someone about it they have a hard time understanding how all of that could've happened to just one person in such a short amount of time. But it has haha!

ANYWAYS, if you want to get in touch with Catarina her contact details are here below:

Catarina Degerstam 0768-046512

www.criilona.se (link to her website)

Email: catarina@criilona.se


Some have said that they would never dare going to see a medium but I have to say that you won't find out or hear anything that you don't want to know. Catarina doesn't mention anything about diseases or death. She doesn't ask for that information so she doesn't receive it either so you don't need to worry about that. You will more find out about things that you consciously or subconsciously is wondering and asking. And it is more to get life guidance and find out if you are on the right path which is if you ask me, amazingly helpful! I just feel so relieved and in harmony in life right now. You whom visit Catarina, it is so so worth it, I promise <3

Gillar