UR FUNKTION

Okej, jag skulle vilja börja med att säga att ibland så kommer krav i vägen för vad man egentligen vill spendera sin tid sysslandes med. Förra veckan blev jag välkomnad in i den så kallade FLYTTKAOSVÄRLDEN. Flytten gick hur himla bra som helst. Vi hade både Jocke, Mammsen, Wilma, Johan, Hanna & Michelle som hjälpte oss. TACK, NI ÄR GULD VÄRDA. Det gick verkligen supersmidigt och jag och Jocke råkade som vanligt ut för en och annan skrattattack bärandes på min stora megadubbelsäng som stötte in i kanter, väggar och grannars dörrar klockan 08:00 på morgonen. Efter allt flyttandes som gick väldigt snabbt gick vi alla ner och firade på pizzerian som vi står granne med. Vi hade det trevligt och gapskrattade oss igenom hela middagen så att folk runtomkring oss satt och log mot oss. På väg därifrån var det två gamla gubbar som satt och löste korsord och hötte med fingret mot mig för att teckna "kom hit". Vi gick nyfiket fram och det hela slutade med att vi alla hjälpte honom med hans korsordsfrågor som han påstod var allt för moderna för honom. Vi fick hjälpa honom stava till minions och Ellie Goulding. Efter tre försök och ett nerkletat korsord så hade han ändå skrivit "Ellie Goding". Haha söt gubbe.

MEN, allt frid och fröjd. Sen kom flyttstädningen av gamla lägenheten. Och jag har räknat ut att jag spenderade ca 24 TIMMAR AV STÄDANDE nu i helgen. Det är ju inte klokt. Så förlåt mina vänner för att jag har varit lite off denna helgen. Jag var helt inne i min städvärld och varken drack eller åt förrän mamma kom förbi med lite lunch båda dagarna. Sötismammsen ❤. Så fort jag satte mig ner eller tog en paus höll jag på att somna. DÄRFÖR, var det bara att fortsätta tills kroppen sa stopp och jag fick dra mig hemåt och sova. Det var rent ut sagt ett helvete. Förlåt, jag brukar inte vara sån. Men jag önskar att någon hade sagt till mig att skaffa städhjälp. Så jag ber er, städa inte själva när ni flyttar.

MEN, med allt det sagt så är jag ändå glad att jag gjorde det. För nu har jag lärt mig både det ena och andra. Inte visste jag att jag kunde lyfta upp ett badkar alldeles själv, eller få plats under diskhon, eller att det samlas sjukt mycket damm bakom ett element. Eller att någon hade tryckt in en banan i min ventil (som legat där i 6 år). Phu.

Så, min första lägenhet som tonåring. Min första inflyttningsfest. Många sömnlösa nätter med vänner, skratt, minnen, timmar av badkars-chill, och annat härligt så var det med sorg i mitt hjärta som jag stängde igen och låste om min dörr en sista gång. Nu: börjar nästa kapitel av våra liv. Vår första lägenhet tillsammans i Sverige. Jag är förväntansfull över vad den kommer att bringa oss. Redan nu kan jag säga att jag är kär i mitt hem. Stormtrivs. Nu ska jag kila in till stan för att träffa upp Zoey och sen hälsa på Joakim på jobbet. Puss på er.

---------------------------------------------------------------------------------------

Okay, so I'd like to start by saying that sometimes there are requirements in the way of what you rather would like to spend your time doing. Last week, I was welcomed into the so-called MOVING CHAOS WORLD. The move itself went luckily really smooth. We had Jocke, Mom, Wilma, Johan, Hanna & Michelle who helped us. THANK YOU, YOU GUYS ARE GOLD. It really went super smooth and Jocke and I had as usual one and another laughing attack as we were carrying down my big megadouble bed that bumped into the edges, walls and neighbors door at 08:00 in the morning. After all the moving which went quickly we all went downstairs and celebrated at the pizza place which are just next door to us. We had a nice time and laughed through the whole dinner so people around us were just sitting and smiling at us. When we were about to leave there were two old guys who sat and were trying to solve their crosswords who saw us and waved at us to "come here". We went curiously up to them and it all ended up with us helping one of them with his crossword questions, which the old man claimed was all too modern for him. We had to help him spell minions and Ellie Goulding. After three tries and a messy crossword, he still wrote "Ellie Goding". Haha sweet old man.

BUT, all peace and joy. Then came the cleaning of the old apartment. And I've calculated that I spent about 24 HOURS OF CLEANING this weekend. That just seems nuts to me. So sorry to all of my friends because I've been a little off this weekend. I was completely in my world of cleanliness and neither drank nor ate until mom passed by with some lunch both days. My sweet little mommy bear ❤. As soon as I sat down or paused, I was falling asleep. THAT´S WHY, I just kept going until the body stopped and I had to go home and sleep. It was real hell. Sorry, I´m not usually like this. But I wish someone had told me to get cleaning help. So I beg you, do not clean yourself when you move.

BUT, with all that said, I'm still glad I did it. For now I have learned both one and another thing about cleaning. I did not know that I could lift a bathtub all by myself, or squeese in and fit underneath the sink, or that it accumulates a lot of dust behind a heater. Or that someone had left a banana in my ventilation (who has been lying there for 6 years). Phu.

So, my first apartment as a teenager. My first housewarming party. Many sleepless nights with friends, laughs, memories, hours of bath-chill, and other awesome memories, it was with sadness in my heart that I closed and locked my door one last time. Now: the next chapter of our lives begins. Our first apartment together in Sweden. I am excited about what the new future will bring us. Already now, I can say I'm in love with our new home. We are super comfortable here. Now I'm going to town to meet up with Zoey and visit Joakim at work. Have a great day loves. xxx

#nouwoutfit

Gillar