VAD VILL JAG ATT NI SKA KÄNNA?

Det har ju varit mycket snack det senaste inom sociala medier om vad personen i fråga vill förmedla och få läsaren/tittaren att känna när man går in på sidan/kanalen. Jag tycker att det är ett otroligt viktigt ämne och att det är så himla viktigt att se det från det andra perspektivet. Från läsarens håll.

Vad vill jag att du som läsare ska känna när du går in på min blogg, instagram och Youtube?

Det fick mig såklart att börja fundera själv och reflektera över mina egna kanaler. Vad vill jag förmedla? Vad vill jag uppnå med min blogg? Med mina bilder? Min text? Min instagram?

Från början när sociala medier började bli stora såsom instagram och Facebook så kan jag tycka att det användes lite som en "skrytdagbok". "Titta här på mig och min familj, alla mina vänner, vad gulliga vi är, nu checkar vi in på gymmet på Facebook också så alla kan se hur duktig jag är som tränar varje dag" etc etc. Men till att nu ha blivit ett verktyg till att förmedla något, ett budskap, någonting viktigare.

Jag älskar hur sociala medier fullkomligt har exploderat. Givetvis finns det downsides självklart, det finns det när det kommer till allt men tänk vad stor makt man kan ha och inverkan till det bättre. Man kan nu påverka eller influera människor till det positiva, sprida kunskap och framförallt sprida glädje och underhållning. För sociala medier är ju nya tv:n.

Jag tänkte efter en stund och för mig har det alltid varit viktigt att ha en genomgående röd tråd i alla mina kanaler. Jag vill sprida glädje, positivitet och styrka till att ta makten över ditt egna liv och göra precis vad du vill med det även om det innebär att bryta normer och gå emot strömmen. För mig är det viktigast att kunna inspirera till en hälsosam och glädjefylld livsstil och att tillföra något positivt till andra. Jag hoppas kunna inspirera fler till att verkligen ta vara på sina liv och verkligen verkligen göra det du mår bra av. Lämna det där jobbet som suger musten ur dig, stick iväg till andra sidan jordklotet och plugga om det är det du har drömt om så länge eller unna dig dagar varenda vecka till att bara hänga med dom du tycker om och gör exakt precis vad du känner för. Genom att dela med mig av min egna livsomvälvande resa så hoppas jag att åtminstone någon kanske också vågar ta steget och göra det hen alltid drömt om men kanske inte vågat för att ovissheten är läskig och vad ska alla andra tycka och säga?

Jag har sagt det förr och säger det igen, hellre göra ett misstag för mycket än att ångra i slutet av sitt liv att man inte vågade och istället lämnar jorden med ett "..tänk om..".


Nu slänger jag bollen över till er: vad vill ni känna när ni går in på någons kanal? Inspiration? Vill ni skratta? Lära er senaste trix och knep? Eller helt enkelt bara bli underhållna ett litet slag? Kommentera nedan ❤


- - - - - -

There has been a lot of talk lately on social media about what the influencer/blogger etc. want to deliver to the reader and make the reader feel when visiting someones blog, instagram or channel. I think that it´s an extremely important subject that has been brought up and that it is so so important to always try and look at it from the other persons perspective. From the reader, your perspective.

What do I want you as a reader to feel and think when visiting my blog, instagram and Youtube?

It made me think and I started to reflect over my own channels. What do I want to mediate? What do I want to achieve with my blog? With my pictures? My text? My instagram?

From the beginning when social media was really starting to grow and become big, such as facebook and instagram I think it was more used as a tool to brag. Like "hey look at me, and all of my friends and family, we´re so cute, let's check at the gym on my Facebook as well so that everyone can see how good I am because I work out every single day" etc. etc. And now, today it has more become a tool to deliver something, a message, something bigger and more important.

I absolutely love how social media has become a massive and serious thing. Of course there are some major downsides, but there ar downsides to every single thing out there. Instead just imagine how much power social media has and what a positive impact it can now have to improve certain things. You can today affect and influence a great deal of people to get your message out there, to spread awareness, knowledge and also share entertainment and joy. Because social media is now the new tv.

I started thinking and to reflect over my own channels and so I realised that to me it is extremely important to keep a red thread throughout all of my different channels to spread happiness, positivity and to find the strength to take the power over your own life and create the life you always wanted or dreamt off even though it might mean that you will have to escape the norm and jump off that beaten track. To me it has always been extremely important to inspire to a healthy and happy lifestyle and add something positive to other people. I hope to inspire other people to really cherish the one life that you have and do the things that makes you the most happy in life. Leave the job that sucks the life out of you, head off to the other side of the world to study if that's what you always dreamt off or take a day off to hang out with your loved ones and do nothing at all if that makes you the happiest. By sharing my own life changing journey with you all I hope that at least maybe one person will dare and take the jump and do what he/she always dreamt off but might not have dared because what if and what will everyone else think?

I've said it before and I will say it again, I rather make a lot of mistakes and fail than at the end of my life looking back wondering why I didn't just do it and "..what if..?"


Now: throwing the ball over to you, what do you think? What do you want to feel when visiting someones channel? Do you visit to feel inspired? To laugh? To learn the latest trick or get amazing tips? Or do you just simply want to feel entertained for a little bit? Comment below, I would love to hear your opinion


Gillar